Livsparat

Livsparat i nyhederne

Livsparat programmet er en del af et 3 årigt Ph.D. projekt med deltagelse af både Odense og Vejle Kommunes 10. klasser. TV2 Nyhederne har sat fokus på unge og stress, og sender d. 19. april 2017 kl. 19 et indslag fra Ungdomscenter Vejle, hvor de har fulgt eleven Hugo. Hør min medforfatter og Ph.D. studerende fortælle om Livsparat.

SE KLIP HER

Livsparathed er en forudsætning for uddannelsesparathed

Der skal derfor gøres plads til både det faglige og det personlige i skolen.

I 7. - 10. klasse, på efterskoler, erhvervsskoler, produktionsskoler m.m. består de unges hverdag af masser af fag-faglig undervisning, der skal klæde dem på til videre uddannelse.

Men hverdagen består i høj grad også af deres personlige overvejelser om hvem de er, deres indbyrdes relationer, deres tanker om at være god nok og dygtig nok, deres motivation og meget andet. En voksende gruppe af unge kommer i dag i berøring med angst, stress, ensomhed eller andre mentale udfordringer hvilket har stor indflydelse på deres skoleliv.

Undervisere oplever i stigende grad at de unges personlige udfordringer og overvejelser optager dem i sådan et omfang at det for nogle fjerner deres motivation og fokus fra undervisningen, mens det for andre fjerner deres fokus på eget velbefindende og på at kunne mærke sig selv. 

De unges uddannelsesparathed måles nu allerede i 8. klasse og ca. 28 % af eleverne erklæres ikke uddannelsesparate. Ofte vejer de personlige udviklingsfaktorer for denne gruppe tungere end de faglige mangler - og alligevel er det de faglige mangler der efter målingen fokuseres på.

Alt dette indikerer, at vi udover det fagfaglige fokus også må have fokus på elevernes alsidige og personlige udvikling hvis vi vil sikre dannelsen af hele, livsduelige unge, der har mod på og styrke til at gå videre i uddannelsessystemet. Og når vi ser eleverne ud fra et ressourcesyn i stedet for et mangelsyn når vi længere.

Livsparat er et forskningsbaseret program bestående af konkrete undervisningsmaterialer samt kursus til lærere/pædagoger.

Målet er at kickstarte de unges evne til sund selvrefleksion og selvevaluering samt øge deres tro på egne styrker, evner og muligheder i verden gennem målrettet, ressourcebaseret undervisning der strækker sig over en længere periode og med fokus på læringsprocessen og selvrefleksion.

​​Undervisningen kan foregå i særskilte fagtimer, som en del af den understøttende undervisning, som temadage/temauge indhold, som blokundervisning m.m. 

Hvad er Livsparat?

Livsparat er bygget op omkring 6 centrale temaer som forskning viser har stor betydning for unges livsparathed, læring og motivation.

​Programmets teori er funderet bl.a. i den positive psykologi hvor der arbejdes ud fra et ressourceorienteret unge syn med fokus på de unges personlige styrker. Vi bygger så at sige videre på det der fungerer og forholder os samtidigt til at kunne navigere mellem det positive og det negative som livet også indeholder. Vi arbejder ud fra den enkelte unges top styrker, finder veje til at balancere styrkerne og arbejder med de unges udviklingsstyrker for at øge livsparatheden.

Måden vi giver og modtager feedback er også af stor betydning. Fokuserer vi udelukkende på det færdige resultat tager vi væk fra den læring der ligger i selve læringsprocessen.​ I Livsparat arbejder vi derfor i praksis med teorien om precesorienteret feedback og det udvidende mindset (growth) kontra det faste mindset(fixed).

​Fra forskning ved vi, at evnen til at agere selvevaluerende og til at indgå i selvrefleksive processer er uundværlige evner i forhold til udvikling, læring og motivation. Tema 1 Tema 2 danner dermed et solidt teoretisk og praktisk grundlag der optimerer betingelserne for den unges udvikling med udgangspunkt i de følgende temaer.

Tema 1 - Styrker

Tema 2 - Selvrefleksion og -evaluering

Tema 3 - Værdier og Valg

Tema 4 - Ansvar og Respekt

Tema 5 - Mental Robusthed

Tema 6 - Målsætninger.

Konkret undervisningsmateriale

Livsparat programmet går hånd i hånd med eksisterende tilgange til trivsels arbejdet. De 38 forberedte og strukturerede lektioner i den tilhørende undervisningsvejledning kan udgøre undervisningen helt eller bruges som afsæt for undervisningen.

Lektionerne kan inddeles som: 

  • Ugentlig tilbagevendende undervisning, evt. som et særskilt fag
  • Indhold til tema dage og tema uger
  • Blokundervisning
  • ​Specielt udvalgte elevgrupper
  • Valgfag m.m.

Materialet er fleksibelt, praksisnært og har en naturlig progression i opbygningen af de 6 temaer.

Du får dermed et gennemarbejdet og struktureret undervisningsindhold der rummer både teori og øvelser i praksis, så du kan gå i gang med det samme!

​Du får samtidigt adgang til et hav af konkrete øvelser og tips der er med til at gøre din undervisning mere effektiv.

Skoler der ser fornuften i at sikre fælles ungesyn og referenceramme på hele afdelingen anbefales at rekvirere Livsparat kurset. Vi skræddersyer kurset så det passer til netop jeres medarbejder- og elevgruppe.

Kontakt os i dag for information og booking!

Livsparat kursus

​Livsparat kurser foregår lokalt på skolen med hele lærer/pædagog teamet eller på udvalgte åbne kurser i hele landet.

Med et Livsparat kursus får I, udover teori og programmet i praksis:

  • Fælles referenceramme
  • Fælles forståelse
  • Fælles sprog

Vi lægger ud med fokus på din relationskompetence og formidlerrolle, procesorienteret feedback og det ressourceorienterede ungesyn.

Du får forståelse for HVORFOR Livsparat hører til i skolen, HVAD programmets indhold er og HVORDAN du med Livsparat kan rykke dine elever - både personligt, socialt og fagligt.

Pssst ... ​Kurset anbefales af 10 ud af 10 tidligere kursusdeltagere!

Når du melder dig til et LIVSPARAT kursus bliver du undervist af Inge Temple, Livsparat programmets udvikler og trivselskonsulent. Efter hundredevis af succesfulde coaching samtaler og undervisning af unge, besluttede Inge sig for at bringe de mest virkningsfulde metoder videre ud i et større skoleperspektiv. 

Du får et kursusprogram der giver dig den teoretiske viden du har brug for og ikke mindst de didaktiske overvejelser der vil optimere din egen rolle som formidler og underviser, og klæde dig på til at undervise de unge i Livsparat.

Find på 180 sek. ud af hvad Livsparat er

Vil du vide mere?

Hvordan kommer vi igang?

Det er muligt at få tilsendt undervisningsvejledningen til gennemsyn. Udfyld kontaktformularen her på siden, send en mail til mail@livsparat.dk eller ring til Inge på tlf. 26 82 81 44.

Lad os sammen afklare jeres behov og undersøge hvordan Livsparat kan blive en del af jeres arbejde med at gøre de unge livsparate. 

Skal vi mødes?