Livsparat giver fælles referenceramme, forståelse og sprog

Al udvikling starter med os selv

Hvis du vil være sikker på, at alle på afdelingen har den samme grundlæggende tilgang til arbejdet med de unge, giver det god mening at rekvirere et kompetenceudviklingskursus. 

 

Deltagere på Livsparat kurser kommer fra forskellige faggrupper med hver deres faglige baggrund. Lærer og pædagoger, AKT og PPR medarbejdere, undervisere på efterskoler, erhvervsskoler, produktionsskoler m.m., klubpædagoger, medarbejdere fra jobcentre der arbejder med grupper af unge ledige og mange flere.

Når uddannelsesinstitutioner vælger at afholde kursus i egne lokaler for hele lærer/pædagog teamet i udskolingen, sikres den røde tråd i arbejdet med de unge ud fra et ressourcesyn på tværs af lærer teams og afdelinger.

På det grundlæggende kursus bliver du selvfølgelig klædt teoretisk godt på og vi kommer igennem masser af praktisk øvelser og refleksioner. Vi starter op med at tage et kig på relationskompetencen, som er en bærende del af ethvert tiltag i skolen.

Der er på kurset plads til debat om temaerne og ikke mindst refleksion over egen praksis - noget der i hverdagen kan være svært at finde tid til. Og der er selvfølgelig masser af gode grin undervejs. Det må nemlig gerne være sjovt at lære - også for dig!

Med kompetenceudviklingen af de eksisterende ressourcer, altså medarbejderne og deres engagement i og forståelse for Livsparat, sikres bæredygtigheden og programmets levedygtighed fremover.

Modul Relationskompetence er det optimale sted at starte for dig der ved, at en styrket relationskompetence sikrer de bedste resultater for dine elever. Der er mange eksempler på dyre kurser, indkøbte konsulenttimer og materiale tunge tiltag der måske nok giver nogen effekt men ikke den optimale og langvarige effekt som var hensigten. En ting er klart: de fagprofessionelles relationskompetence er altafgørende i forhold til at bære ethvert tiltag i skolen over målstregen!

Umiddelbart efter det grundlæggende kursus Modul 1 og Modul 2 kan undervisningen af de unge starte op. I kan vælge at gøre brug af mulighederne for tilkøb af Modul Opfølgning. 

Underviseren er Inge Temple, som med sin uhøjtidelige og praksisnære tilgang leverer et underholdende og øjenåbnende kursus af høj kvalitet og med garanti for omgående anvendelighed. Deltagerne får masser af selvindsigt, redskaber og brugbare refleksioner til at optimere egen undervisning - i praksis.

Læs mere om de 4 moduler nederst på denne side

Modul 1

På Modul 1 er der fokus på undervisningsprogrammets teoretiske fundament. Vi arbejder indenfor den positive psykologis genstandsfelt, nemlig med de menneskelige ressourcer.

Derudover får du indblik i den procesorienterede feedback, hvor du bliver klogere på growth- og fixed mindset, og den store betydning det udviklende mindset har for vores opfattelse af egen udviklings- og læringsproces og for vores tro på egne muligheder i verden.

Du får også arbejdet med hvordan du kan optimere egen formidling og undervisning og vi arbejder med fællesskabende didaktikker der sikrer et trygt og rummeligt læringsrum for alle elever.

Det rummelige og accepterende læringsrum sikres yderligere, fordi vi arbejder styrkebaseret og med blik for, at alle elever har noget positivt at bidrage med til fællesskabet.

Livsparat programmets lektionsstruktur introduceres og kursusdeltagerne får kendskab til tankerne bag lektionernes opbygning og til programmets naturlige progression. I får også indblik i tankerne bag og motivationen for udviklingen af selve programmet og tid til at se på programmets muligheder inden for de rammer I arbejder med og i forhold til det I kan, gør og ved i forvejen.

På denne dag kommer vi igennem Livsparat programmets: 

  • Tema 1 - Styrker 
  • Tema 2 - Selvrefleksion og -evaluering.

Til Modul 1 & 2 hører Livsparat undervisningsvejledningen som tilkøbes separat her på siden.

Modul 2

På Modul 2 er der fokus på de resterende temaer i Livsparat programmet.

Vi starter med Tema 3 - Værdier og Valg hvor vi arbejder med betydningen af de fælles og de personlige værdier og finder ud af hvordan de har indflydelse på de valg vi træffer hver dag.

Tema 4 - Ansvar og Respekt arbejder vi med hvordan de unge styrer eller lader sig styre, og med at være under- eller overansvarlig, noget som mange unge har svært ved at regulere. Vi kommer også omkring ansvarsroller i kommunikationen med andre og om konfliktroller.

Tema 5 - Mental robusthed  handler både om den personlige robusthed, men også om det robuste fællesskab. Vi arbejder med det at tale foran andre, med grænser, med trivsel og mobning og med kroppen som støtte for øget robusthed.

I det sidste tema, Tema 6 - Målsætninger arbejder vi med bestydningen af det at sætte sig mål, med målsætnings modeller og med metoder til at komme udenom forhindringer der popper op på vej mod målet. Også motivationsøgende øvelser er en del af dette tema.

For alle temaerne gælder det, at de unge arbejder erfaringsbaseret (action based) hvor de gennem øvelserne aktivt oplever temaets/lektionens indhold og fokus, og vi kommer i temaerne omkring læringsudbyttet i det store fælles perspektiv men også relevansen og betydningen for den enkelte.

Også på dette modul arbejder deltagerne med både teori og praksis - med størst fokus på praksis. Det betyder, at I kan gå i gang umiddelbart efter kurset, uden først at skulle hjem og udvikle fra bunden. Vi gør på kurset også plads til refleksioner om implementering på din skole og i dit team.

Modul Relationskompetence

På modulet Relationskompetence, som kan stå alene eller tages som præ-modul til Modul 1 & 2, handler det om dine og dine kollegaers relationskompetencer, som er noget af det allervigtigste, både i forhold til læring og det at være et menneske i samspil med andre.  

Sunde relationer er altafgørende for vores trivsel. Vidste du, at relationen mellem lærer og elev er en af de vigtigste faktorer for elevernes læring og præstationer? Det er målt i mange forskningssammenhæng og er det svar vi får, når vi spørger både lærere, elever, forældre og skoleledere. Relationsarbejdet kan dog have svære vilkår i en presset skolehverdag kan derfor have godt af en opfriskning og et nyt syn på, hvordan man kan arbejde med børn og unges ressourcer og styrker.

Når vi arbejder relationsfokuseret med fokus på alt det der sker mellem mennesker, fx lærer og elev åbner vi nemlig op for en verden af helt nye muligheder, som vil forme måden vi kommunikerer på og måden vi agerer på. Og de lærere og pædagoger der mestrer relationskompetencen oplever en markant positiv udvikling på jobbet - i forhold til forbedrede relationer til elever og i forhold til egen trivsel.

Modul Relationskompetence giver dig grundig indsigt i fx selvafgrænsning, det personlige sprog, anerkendende kommunikation og betydningen af gode relationer i skolen - og du får konkrete metoder til at arbejde relationskompetent.

Dette er modulet der i høj grad sikrer levedygtigheden i Livsparat fremadrettet.

Modul Opfølgning

Med en god start, vedholdende fokus og engagement fra teamet kommer I langt.

Derfor er det alligevel vigtigt, at kunne stoppe op, og kaste et blik på hvor I kom fra, hvor I er nu og hvor I skal hen. Hvad fungerer godt og hvad trænger til at blive kigget efter i sømmene, evalueret og tilpasset?

Modul Opfølgning er et tilvalgsmodul som vi skræddersyer efter jeres behov. Har I brug for supervision? Genopfriskning efter 3 måneder? Sparring og diskussion om indhold eller form?

One size fits all findes ikke når vi har med mennesker at gøre. Måske vil I have behov for input til tilpasning af nogle af øvelserne eller gode ideer til hvordan I kan styrke samarbejdet i teamet eller på tværs af afdelingerne?

Det er også i dette modul muligt, at udvide nogle af temaerne i Livsparat hvis der hos jer er behov for det. I får mulighed for at reflektere over egen praksis i forhold til jeres relationskompetence og i forhold til Livsparat undervisningen.

Kort sagt: med en planlagt opfølgning på 3 timer, en halv eller en hel dag sikres den gennemgående kvalitet i Livsparat og i de relationskompetente evner, så I og jeres elever får det mest optimale ud af undervisningen - om det gælder Livsparat eller de fag-faglige timer.

Vi glæder os til samarbejdet!

 

Gør Livsparat til en integreret del af jeres arbejde med de unge