Livsparat reference liste

Her ser du et udpluk af skoler der har været på LIVSPARAT kursus

Listen af skoler hvis lærere og pædagoger, AKT vejledere, UU vejledere, pædagogiske ledere, skoleledere er lang og voksende. Herunder kan du se et udpluk af skoler og andre institutioner der har haft medarbejdere på LIVSPARAT kursus.

 • Efterskolen Helle
 • TH Langs Skole
 • Fjerritslev Skole
 • Idrætsakademiet i Herlev
 • 10 kl. Skolen i Helsingør
 • Struer Fri Fagskole
 • Malling Skole
 • Ungdomscenter Vejle - 10. klasser i Vejle KOmmune
 • Ung i Aarhus
 • Bankagerskolen
 • Ungdomscenter Viby
 • Engskolen
 • Projekt Sofie - Esbjerg
 • Fredericia Realskole
 • Thorgaard Efterskole
 • Behandlingshjemmet Dalgården
 • Boligselskabernes Fællessekretariat - den boligsociale udvikling
 • Korshøjskolen
 • Kragelundskolen
 • Tilst Skole
 • SUF Syd Djurs - den sociale udviklingsfonds
 • Holmstrup Klubskole
 • Skødstrup Skole
 • Tårnbygård Skole
 • Odense Friskole
 • Skolen på La Coursvej
 • Odsherred Gymnasium
 • Campus Vejle
 • 10. klasserne i Odense Kommune m.m.

Vigtigt med pladsen til meningsudvekslinger - gode redskaber til at arbejde med eleverne og AHA oplevelser med nye måder at se tingene på

Jane Harpøth, Lærer Struer Fri Fagskole

Dejligt fokus på vigtigheden af at arbejde med den hele elev (mennesket) og at der blev brugt tid på det der fangede os

Charlotte Riis, Lærer, Fjerritslev Skole

Meget inspirerende og interessant, god balance mellem foredrag, teori debat og praksis-10 ud af 10

Jakob Buhrkal, Lærer, TH Langs Skole

Alle pædagoger og lærere burde tage dette kursus - især de nyuddannede!

Esben Schou - Lærer på Struer Fri Fagskole

Vores lærere var begejstret for kurset, så jeg tænker at jeres materiale får en stor plads i vores undervisning i kommende skoleår

Camilla Kristensen, Afdelingsleder, Udskoling, Bankagerskolen

Dejligt at afprøve øvelserne og få konkrete ideer til praksis - jeg har lyst til at gå i gang med materialet!

Mette Kierbye Hansen - Udskolingslærer og - koordinator Malling Skole

Meget velstruktureret kursus med god afveksling mellem praktik og teori og gode modeller samt god opbygning til lektionsstruktur

Marianne Munch Svendsen - Rektor Odesherreds Gymnasium

Føler mig parat til at gå i gang med undervisningen. Kurset var i højt tempo med mange skift og humor - det holdt min koncentration fanget!

Pernille Thomsen - Udskolingslærer Malling Skole

Jeg har været meget glad for kurset generelt - særligt Modul 2 har været enormt inspirerende idet det er så praksisnært og håndgribeligt

Anne Kirstine Yde - Klubskolen Tilst

Jeg har bl.a. fundet ud af at det er svært at arbejde med forandringsproces og målsætning, hvis man ikke først har trænet selvrefleksion m.m.

Trine Pilsgaard Svendsen - Skolekonsulent Frederiksberg Kommune